Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs.

Projektledare: Fredrik Pettersson, K2/Lunds universitet, fredrik.pettersson@miljo.lth.se
Parter: Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: K2
Budget: 2 120 000 kr
Period: 2015-2017

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2