Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Syftet med detta projekt är att utveckla samverkansmodeller som kan bidra till en mer effektiv implementering av kollektivtrafiklösningar för hållbar urban och regional utveckling. Fokus riktas mot planeringssammanhangen i de tre storstadsregionerna, och forskningen genomförs i nära samverkan med dem.

Projektledare: Karolina Isaksson, K2/VTI, karolina.isaksson@vti.se
Parter: VTI, Lunds universitet Malmö högskola, Region Skåne, Skånetrafiken, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 836 000 kr
Period: 2014-2016

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2