Uppföljning av E20-avtalen

Uppföljning av E20-avtalen

Syftet med projektet är att beskriva utvecklingen före och efter E20-avtalens införande. Utgångspunkten för studien är att kunna mäta effekterna av E20-avtalen jämfört med den tidigare affärsmodellen.

Projektledare: Roger Pyddoke, K2 och VTI, roger.pyddoke@vti.se
Parter: VTI, Stockholms läns landsting

Finansiär: Stockholms läns landsting, K2
Budget: 450 000 kr
Period: 2015-2016

Rapporter