Uppföljning av E20-avtalen

Uppföljning av E20-avtalen

Syftet med projektet är att beskriva utvecklingen före och efter E20-avtalens införande. Utgångspunkten för studien är att kunna mäta effekterna av E20-avtalen jämfört med den tidigare affärsmodellen.

Projektledare: Roger Pyddoke, K2 och VTI, roger.pyddoke@vti.se
Parter: VTI, Stockholms läns landsting

Finansiär: Stockholms läns landsting, K2
Budget: 450 000 kr
Period: 2015-2016

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2