Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Projektet ska kartlägga miljökrav vid bussupphandlingar under perioden 2008-2018 i syfte att analysera om de är likvärdiga i landet, har förändrats över tid eller är motstridiga.

Projektledare: Helene Lidestam, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 337 900 kr
Period: 2018-2019