Bilfria urbana distrikt

Bilfria urbana distrikt

Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om bilfria distrikt för att ge förslag på förändringar i planeringsprocessen mot ett hållbart och jämställt transportsystem. Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling.

Projektledare: Till Koglin, K2 och Lunds universitet, till.koglin@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet, Malmö stad, Göteborgs stad
Finansiär: Vinnova
Budget: 3 483 000 kr
Period: 2017-2020