Bilfria urbana distrikt

Bilfria urbana distrikt

Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om bilfria distrikt för att ge förslag på förändringar i planeringsprocessen mot ett hållbart och jämställt transportsystem. Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling.

Projektledare: Till Koglin, K2 och Lunds universitet, till.koglin@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet, Malmö stad, Göteborgs stad
Finansiär: Vinnova
Budget: 3 483 000 kr
Period: 2017-2020

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2