Brus: Mindre störningar i tågtrafiken

Brus: Mindre störningar i tågtrafiken

Syftet med projektet är att beskriva och kvantifiera de mindre störningarna i persontågstrafiken för att ta fram ny och utökad kunskap om de störningar som orsakar förseningar för tågen.

Doktorand: Carl-William Palmquist, K2/Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: Trafikverket, K2, NTNU, Skånetrafiken
Budget: 3 950 000 kr
Period: 2016-2018