Bussar med särskilt hög standard, resstandard, image, information och tillit i ett gemensamt paket? Exemplet Malmöexpressen

Bussar med särskilt hög standard, resstandard, image, information och tillit i ett gemensamt paket? Exemplet Malmöexpressen

Projektet syftar till att belysa hur ”hårda” standardfaktorer och utformningen av fordon och trafikmiljö samverkar till att sprida kunskap, skapa image och ingjuta långsiktigt förtroende för busstrafik av typen BHLS ("Buses with a high level of service") bland resenärer och allmänhet.

Projektledare: Karin Brundell-Freij, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 134 000 kr
Period: 2018-04-10 - 2019-03-01

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2