Data och statistik i kollektivtrafiken

Data och statistik i kollektivtrafiken

Projektet är en förstudie som syftar till att belysa möjligheter till en mer systematisk datainsamling. Det finns idag aggregerad statistik och ekonomiska data om lokal och regional kollektivtrafik. Den statistik som produceras är dock av varierande kvalitet och samlas in med varierande metoder. Det finns liten systematisk kunskap om representativiteten och täckningen för de beräkningar som görs. Det finns också anledning att överväga standardisering i sätten att mäta och med vilken teknik som mätningar görs.

Projektledare: Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 150 000 kr
Period: 2015

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2