Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektet studerar effekterna av och synen på att låta äldre personer och personer som är legitimerade till färdtjänst åka gratis i ordinarie kollektivtrafik.

Projektledare: Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet
Parter: VTI, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 350.000 kr
Period: 2017-01-01 - 2017-12-31

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2