Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt

Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt

I inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 betonar Trafikverket att det inom vissa områden saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika åtgärder. I underlaget betonas vikten av att satsa på att utveckla metoder och effektsamband där de saknas eller där verifierade samband inte finns. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av utvecklade metoder och ökad kunskap för att vi bättre ska förstå effekter av såväl fysiska åtgärder som andra typer av styrmedel. Forskningsprojektets syfte är att sammanfatta den kunskap som finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgär­der i lokal och regional kollektivtrafik samt identifiera kunskapsluckor och peka på behov av fördjupade studier.

Projektledare: Desiree Nilsson, K2 och Malmö högskola, desiree.nilsson@mah.se
Parter: Trafikverket, Malmö högskola
Finansiär: Trafikverket
Budget: 340 000 kr
Period: 2016

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2