Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet. Med ett sammanhängande transportsystem ges förutsättning för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen.

Projektledare: Bengt Nilsson, Region Skåne
Parter: Kristianstads kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, K2, Lunds Universitet, Region Hovedstaden (koordinerende partner), Region Sjælland, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet
Finansiär: EU Interreg, Kristianstads kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, K2, Lunds Universitet, Region Hovedstaden (koordinerende partner), Region Sjælland, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet
Budget: 3 072 997 EUR
Period: 2018-2020