Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Projektet kartlägger hur kollektivtrafiksubventionerna i Stockholm fördelar sig mellan olika inkomstgrupper, mellan boende i olika kommuner i länet, samt mellan åldersgrupper och kön. 

Projektledare: Maria Börjesson, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2017-11-01 - 2018-12-31