Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Projektet kartlägger hur kollektivtrafiksubventionerna i Stockholm fördelar sig mellan olika inkomstgrupper, mellan boende i olika kommuner i länet, samt mellan åldersgrupper och kön. 

Projektledare: Maria Börjesson, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2017-11-01 - 2018-12-31

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2