Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Oavsett vilken bransch eller aktör man talar om finns alltid drivkrafter som påverkar utfall och kvalité. Detta gäller även kollektivtrafiken där mål satts upp för ökat resande och förbättrad trafik. För att få alla att dra åt samma håll, både kollektivtrafikmyndigheter och operatörer, använder man i den upphandlade trafiken därför allt oftare morötter (incitament) och piskor (viten). Exempel kan vara bonus för operatörer ju fler resenärer man kör, eller viten om man ställer in turer. Man vill dessutom att den som kör ska ha ett gott kvalitetstänk, varför man i utvärderingarna av anbuden inte sällan ställer höga krav på kvalitetsrutiner och inte bara ser till vem som erbjudit lägsta pris. Idag brister dock kunskapen kring vilka effekter incitament faktiskt har på resande, hur viten styr operatörer, och vilka effekter olika typer av utvärderingar av anbud faktiskt har på utfall och konkurrens. Denna kunskap är viktig för att kunna utforma bättre avtal som använder skattemedel på ett effektivt sätt och driver mot bättre kollektivtrafik.

För att få bättre insikt i dessa problem använder vi oss av ekonomiska teori i kvantitativa metoder och intervjuer med branschens aktörer för att ge ett bättre kunskapsunderlag både för tjänstemän, politiker, operatörer och forskare. Detta ska dels öka insikten i varför och hur dessa instrument ska användas i praktiken, men även ge både forskningsvärlden nya och användbara resultat som kan hjälpa till att utveckla transportforskningen.

Projektledare: Andreas Vigren, K2 och VTI, andreas.vigren@vti.se
Parter: VTI, Urbanet
FinansiärK2, Urbanet
Budget: 3 200 000
Period: 2018-2019

Rapporter