Incitament till bussframkomlighetsåtgärder i stora och större städer

Incitament till bussframkomlighetsåtgärder i stora och större städer

Projektet syftar till att studera kommuners motiv till att besluta om framkomlighetsåtgärder för buss, samt betydelsen av ekonomiska incitament.

Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2017-01-01 - 2017-12-31