Integrerade mobilitetstjänster - systematisk omvärldsbevakning

Integrerade mobilitetstjänster - systematisk omvärldsbevakning

Projektet syftar till att bedriva systematisk omvärldsbevakning utifrån ett brett, kollektivtrafikrelaterat perspektiv och med en ansats som gör att vi får ökad förståelse för hur marknaden och politiken utvecklas inom området.

Projektledare:  John Hultén, K2, john.hulten@k2centrum.se
Parter: VTI
Finansiär: Trafikverket
Budget: 490 000 kr
Period: 2016-2017