Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Forskningsprojektet handlar om optimering av vagn- och tjänsteplanering. Syftet är att skatta kostnads- och miljöeffekter genom förskjutningar i tidtabellen för minskat resursbehov i peak-perioder. Projektet har ett starkt inslag av samproduktion där bussoperatören Nobina deltar med egna resurser.

Projektledare: Helene Lidestam, K2 och VTI
Parter: VTI, Nobina
Finansiär: K2
Budget: 242 347 kr
Period: 2016-07-01-2018-01-30