Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Anropsstyrning har länge setts som en möjlighet att erbjuda en kostnadseffektiv kollektivtrafik, speciellt i områden med låg efterfrågan och för särskild kollektivtrafik. Det finns dock många svårigheter att överbrygga med anropsstyrda tjänster, bland annat problem med att matcha utbud och efterfrågan på ett effektivt sätt.

Genombrottet för ”smarta” mobiltelefoner under senare år har dock lett till ett förnyat intresse för anropsstyrd kollektivtrafik där realtidsmatchning mellan utbud och efterfrågan har varit en central del. Det har gjorts flera försök med nya tjänster i stora städer. Internationellt finns det många pågående initiativ som bygger på idén att boka en delad resa med hjälp av en smart telefon och fordon som omdirigeras baserat på verklig efterfrågan i realtid.

Syftet med projektet är att utveckla förståelsen för om, i så fall var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige.

Inom projektet utvecklas ett verktyg som kan användas för  att bedöma potential och kostnader för efterfrågestyrda tjänster i specifika geografiska områden. Det finns en tydlig politisk relevans för dessa förväntade resultat eftersom de kommer att förbättra kunskapen om förutsättningar där efterfrågestyrda tjänster kan ha potential, hur de ska genomföras och också ge en indikation på kostnaderna utan att behöva genomföra verkliga tester. Detta innebär att projektets resultat kommer att vara viktiga för målgrupper såsom politiker och tjänstemän som arbetar med kollektivtrafikfrågor på regionala och kommunal nivå, samt operatörer. Utvecklingen av planeringsverktyget kommer också att vara relevant för kontext utanför Sverige och för forskarvärlden. Resultaten av den systematiska kartläggningen samt utvecklingen av planeringsverktyget kommer också att ligga till grund för publikationer, såsom tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar.

Projektledare: Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Parter: Malmö universitet, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 3 300 000 kr
Period: 2018-2019