Kollektivtrafik, resandemönster och lokal utveckling i Skåne

Kollektivtrafik, resandemönster och lokal utveckling i Skåne

Projektet ska studera kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling med hjälp av spatial analys av tre olika typer av spatial information, inklusive satellitbaserad information av elektrisk belysning som visar expansion och intensitet av ljus.

Projektledare: Magnus Andersson, K2 och Malmö universitet, magnus.andersson@mau.se.
Parter: Malmö universitet
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2016-06-01 - 2018-06-30