Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Projektet syftar till att översätta och operationalisera den forskning som finns om bedömningar av sociala effekter av kollektivtrafikåtgärder till en modell som är anpassad till praktisk transportplanering.

Projektledare: Christina Scholtén, MAU, christina.scholten@mah.se

Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2019