Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Projektet syftar till att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor.

Projektledare: Sonja Forward, K2 och VTI, sonja.forward@vti.se
Parter: VTI, Lunds universitet, Samtrafiken
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 763 916 kronor
Period: 2016-2018