Mistra SAMS

Mistra SAMS

Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services är ett transdisciplinärt forskningsprojekt om framtidens mobilitets- och tillgänglighetstjänster. Mistra SAMS mål är att ge kunskapsunderlag kring offentliga aktörers möjligheter att, i samverkan med privata aktörer, främja en övergång till plattformsbaserade tillgänglighetstjänster som substantiellt kan bidra till att ställa om det urbana transportsystemet i linje med hållbarhetsmål. Vilka vägval står offentliga aktörer inför? Vilka handlingslinjer finns och vad blir effekterna av dessa för uppfyllandet av långsiktiga hållbarhetsmål?

Projektledare: Anna Kramers och Jonas Åkerman, båda forskare vid KTH.
Parter: KTH, VTI, K2, Karlstad Universitet/SAMOT, Lunds Universitet - IIIEE, Tranfikverket, Stockholms stad, Malmö stad, Botkyrka kommun, Ericsson, FRAC/Hertz/Sunfleet, Scania, Openlab, Samtrafiken, Savantic och Transformator design
Finansiär: Mistra
Budget: 40 000 000 kr varav K2 1 000 000 kr
Period: 2016–2020

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2