Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken

Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken

Projektets syfte är att kartlägga det pågående arbetet med att öka andelen resor med kollektivtrafik i svenska regioner och kommuner. Projektet ska identifiera kritiska utvecklingsområden i regioner och kommuner samt utforma generella riktlinjer och modeller för hur man ska arbeta för att öka andelen resande med kollektivtrafiken. Utvecklandet av modeller sker i nära samarbete med regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner.

Projektledare: Jamil Khan, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet, VTI
Finansiär: Energimyndigheten
Budget: 2 541 093 kr 
Period: 2017-2019

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2