Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization. An essential goal when improving public transport attractiveness and long term competitiveness.

Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization. An essential goal when improving public transport attractiveness and long term competitiveness.

 Projektet syftar till att identifiera mål och medel för minskad bilanvändning i städer, jämföra dessa mellan olika länder samt utarbeta policyrekommendationer för minskad bilanvändning i svenska städer.

Projektledare: Robert Hrelja, VTI, robert.hrelja@vti.se
Finansiär: K2
Budget: 300 000 kr
Period: 2019

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2