Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Syftet med projektet är att undersöka de motiv m.m. som anges för att övergå till drift av kollektivtrafik i egen regi. I studien görs en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Frankrike.

Projektledare: Karin Thoresson, VTI, karin.thoresson@vti.se

Finansiär: K2
Budget: 358 400
Period: 2019