Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Syftet med projektet är att undersöka de motiv m.m. som anges för att övergå till drift av kollektivtrafik i egen regi. I studien görs en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Frankrike.

Projektledare: Karin Thoresson, VTI, karin.thoresson@vti.se

Finansiär: K2
Budget: 358 400
Period: 2019

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2