Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet studeras. 

Projektledare: Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se                      
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2, Lunds universitet
Budget: 1 000 000 kr
Period: 2014-2016