Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Projektet avser genomförande av en förstudie om effekter av samverkansavtal inom kollektivtrafiken. Projektet ska resultera i en fördjupad ansökan till K2, Västra Götalandsregionen och/eller till Vinnova under 2019, samt presentera några inledande iakttagelser avseende effekter av Västtrafikmodellen.

Projektledare: Roger Pyddoke, VTI, roger.pyddoke@vti.se
Finansiär: K2
Budget: 80 000 kr
Period: 2019

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2