Smart mobilitet kräver Smart governance

Smart mobilitet kräver Smart governance

Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods. Detta betecknas ofta Smart mobilitet. Smart mobilitet kan leda till mer hållbara och attraktiva städer och regioner. Men utvecklingen kan också leda till nya problem.  Även om Smart Mobilitet ger möjligheter till helt nya styrmedel kan det också leda till att politiska styrmedel som används idag blir allt mer trubbiga och ineffektiva. Smart governance är därför nödvändigt.

Projektet kommer att resultera i användbar och nyttig kunskap till myndigheter och andra aktörer i Sverige om effektiva styrmedel i en framtid präglad av Smart mobilitet. Dessutom kommer projektet att bidra till den internationella vetenskapliga litteraturen om governance av Smart mobilitet.

Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI, claus.h.sorensen@vti.se
Parter: VTI, KTH, Trafikverket
Finansiär: Vinnova
Budget: 3 468 962 kr 
Period: 2017-2020

Rapporter