Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Projektet studerar sambandet mellan mobilitetsmönster bland äldre och tillgängligheten till kollektivtrafik, definierat som avståndet från resenärens bostad till närmaste busshållplats. Projektet använder och vidareutvecklas GIS-baserade metoder

Projektledare: Carlos Chiatti, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 350 000
Period: 2017-12-01 - 2018-12-01

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2