Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Projektet studerar sambandet mellan mobilitetsmönster bland äldre och tillgängligheten till kollektivtrafik, definierat som avståndet från resenärens bostad till närmaste busshållplats. Projektet använder och vidareutvecklas GIS-baserade metoder

Projektledare: Carlos Chiatti, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 350 000
Period: 2017-12-01 - 2018-12-01