Sustainable Mobility in Five Smaller Swedish Cities

Sustainable Mobility in Five Smaller Swedish Cities

Projektet ska sammanställa indikatorer av betydelse för hållbar mobilitet för fem medelstora svenska städer, samt jämföra dessa med den tyska staden Freiburg. 

Projektledare: Helena Svensson, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet, Frankfurt University of Applied Reseach
Finansiär: K2
Budget: 350.000 kr
Period: 2018-05-01 - 2019-12-31

Rapporter