Sustainable Mobility in Swedish Cities: A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions

Sustainable Mobility in Swedish Cities: A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions

Projektet kopplar Sveriges fem största städer till en pågående internationell, longitudinell studie av transport- och mobilitetsindikatorer. Projektet möjliggör benchmarking av svenska städer i ett internationellt sammanhang.

Projektledare: Desirée Nilsson, Malmö högskola och K2, desiree.nilsson@mau.se
Parter: Malmö universitet, Curtin university
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2016-09-01 - 2018-08-31 

Rapporter