Tillgänglighetsdesign som idé och praktik: Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden

Tillgänglighetsdesign som idé och praktik: Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden

Projektet ska utforska tillgänglighetsdesign som nytt begrepp inom transportplaneringen. Studiens empiriska fokus är avgränsat mot området kombinerad mobilitet. I syftet ingår att nå en empiriskt grundad förståelse av viktiga steg som behöver tas för att etablera tillgänglighetsdesign som perspektiv och arbetssätt i praktiken i konkret planering, upphandling och utvecklingsarbete av specifika kombinerade mobilitetstjänster i svenska storstadsområden.

Projektledare: Karolina Isaksson, K2 och VTI, karolina.isaksson@vti.se
Parter: VTI
Finansiär: Vinnova, K2
Budget: 700 000 kr
Period: 2017-2020

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2