Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Projektet syftar till att analysera resandeutbyte och uppehållstider i pendeltågstrafiken i Stockholm. Kunskapen ska bidra till en högre punktlighet och precision i trafiken, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet ökar.

Projektledare: Nils Olsson, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 450 000 kr
Period: 2018-08-01 - 2019-09-28