Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Projektet syftar till att analysera resandeutbyte och uppehållstider i pendeltågstrafiken i Stockholm. Kunskapen ska bidra till en högre punktlighet och precision i trafiken, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet ökar.

Projektledare: Nils Olsson, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 450 000 kr
Period: 2018-08-01 - 2019-09-28

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2