Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Projektet ska studera vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige.

Projektledare:  Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Parter:  Lunds universitet
Finansiär: Sveriges Bussföretag
Budget: 300 000 kr
Period: 2016-2019