Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Projektet ska studera vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige.

Projektledare:  Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Parter:  Lunds universitet
Finansiär: Sveriges Bussföretag
Budget: 300 000 kr
Period: 2016-2019

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2