Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Projektet ska samla kunskap om hur och varför resenären fattar val av färdsätt till exempel olika bussar, spårvagn, båt i kombination med tåg, cykel, gång. 

Projektledare: Christina Stave, K2 och VTI, christina.stave@vti.se
Parter: VTI, Västtrafik
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2016-09-01 - 2018-01-26