Välfärdsoptimala priser och turtätheter i busstrafiken i två mellanstora städer – Helsingborg och Uppsala

Välfärdsoptimala priser och turtätheter i busstrafiken i två mellanstora städer – Helsingborg och Uppsala

Ett tidigare projekt indikerar att stora välfärdsvinster kan göras i Uppsala om turtäthet och pris minskas kraftigt. Detta projekt syftar till att anpassa modellen till Helsingborg för att på det sättet undersöka om resultaten för Uppslaa är specifika för den staden eller kan vara giltiga för fler städer.

Projektledare: Roger Pyddoke, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 350.000 kr
Period: 2018-08-01 - 2019-01-12

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2