Göran Smith är doktorand vid K2
Göran Smith
Industridoktorand
goran.smith@chalmers.se

Presentation

Göran Smith är industridoktorand inom innovation för hållbar utveckling. I sitt doktorandprojekt, som är knutet till K2, studerar han framväxten av kombinerad mobilitet. Målet är att skapa bättre förståelse för hur innovationer påverkas av institutionella förutsättningar under olika faser av sina livscykler, från idé till effekt på samhället, samt hur den offentliga sektorn kan möjliggöra effektiva innovationssamarbeten med privata företag utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Görans forskning ska även skapa underlag till långsiktiga strategiska beslut gällande Västra Götalandsregionens roll i utvecklingen av kombinerad mobilitet.