Hållbar urban mobilitet

Kursen Hållbar urban mobilitet ges i samarbete med Malmö universitet och SLU Alnarp och är en masterskurs inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering.

Kursen är en kurs på 15 hp och kan läsas fristående. Kursen ges på varje vårtermin på halvtid. Anmälan sker via allmänna antagningen.

Det här får du ut av att gå kursen:

  • En introduktion av begreppet mobilitet i hållbar stadsutveckling,
  • Förmåga att förstå olika perspektiv på vad mobilitet är
  • Förmåga att förstå mobilitetens betydelse för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter,
  • Förståelse för drivkrafter bakom utvecklingen av olika former för mobilitet och möjligheter att påverka denna utveckling.'

Plats: Malmö och Lund