Informationsmöte om nya möjligheter inom K2

Välkommen till informationsmöte om 2 nya satsningar inom K2 avseende forskningsprojekt med start 2020:

  • Större K2-projekt
  • Doktorandprojekt

Projekten ska på ett tydligt sätt utgå från K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024 http://www.k2centrum.se/artikel/forskningsinriktning-spikad-nasta-femarsperiod

Framtagande och bedömning av projektförslag görs under vår och höst 2019.

Det finns möjlighet att delta i mötet via video (se nedan) eller på plats i Lund. Ingen anmälan krävs.

Information om satsningen kommer samma dag att publiceras på K2:s hemsida.

 

Varmt välkommen!

John Hultén

 

 

 

Click here to join from your browser

 

To join from your phone (audio only):

                            +46 (0)8 446 835 71 or

                            additional dial in numbers

                            your conference access code is: 7651875

 

To Join from Skype For Business follow this link: https://portal.starleaf.com/breezelinks/redirect_lync?dial=7651875%40vti.call.sl

 

After you have clicked on the link above, click on the camera symbol to start the conference.

For more information how to join from Skype for business, follow this link: https://www.vti.se/sv/sysblocksroot/programvara-it/join-starleaf-meeting-from-skype-for-business.pdf

For information or support, please visit: http://support.starleaf.com

 

Datum: 
torsdag, januari 31, 2019
Plats: 
K2 i Lund eller video