Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och är ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Kursen som anordnades hösten 2018 till våren 2019 fick 7,3 i betyg på en skala 1-10. Sannolikheten att kursdeltagarna skulle rekommendera kursen till andra var 8,2 på samma skala.

Foto: Hans Peter Gauster

Målgrupp

Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. 

Omdömen från deltagare

  • "Jag tycker kursen var mycket bra! Det är verkligen ett behov i branschen att sätta fokus på innovation och utveckling."
  • "Mina förväntningar att få ökad kunskap om hur man mer strukturerat jobbar med innovationer har uppfyllts. Upplägget har skapat nya kontakter med kollegor som är värdefullt framöver.
  •  "Utmärkt sätt att bygga relevanta nätverk inom branschen."

Praktisk information

Avgift: 27 500 SEK exklusive moms. Övernattning i Höör ingår i priset under två tillfällen.

Anmälan: Kursen planeras att gå hösten 2019. Skicka gärna en intresseanmälan till jessica.hansson@education.lu.se.

Kontaktinformation:

Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Kursen arrangeras av K2 i samarbete med Samtrafiken. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2