Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och är ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Kursen som anordnades hösten 2018 till våren 2019 fick 7,3 i betyg på en skala 1-10. Sannolikheten att kursdeltagarna skulle rekommendera kursen till andra var 8,2 på samma skala.

Foto: Hans Peter Gauster

Målgrupp

Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. 

Omdömen från deltagare

  • "Jag tycker kursen var mycket bra! Det är verkligen ett behov i branschen att sätta fokus på innovation och utveckling."
  • "Mina förväntningar att få ökad kunskap om hur man mer strukturerat jobbar med innovationer har uppfyllts. Upplägget har skapat nya kontakter med kollegor som är värdefullt framöver.
  •  "Utmärkt sätt att bygga relevanta nätverk inom branschen."

Om utbildningen

Hur kan och bör kollektivtrafiken bli mer innovativ? Utmana dina idéer och lär dig om innovation och förändringsarbete. 

Kursen tar sin utgångspunkt i att skapa balans och överensstämmelse mellan tre olika komponenter  förstående för avnämarnas behov, att organisationens erbjudanden väl matchar dessa behov och att de resurser som används är väl anpassade för just dessa erbjudanden. 

Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och attraktivitet. För att vara framgångsrik krävs en öppenhet för nya samverkansformer och erfarenhetsutbyte mellan akademi och praktik men också för erfarenhetsutbyte mellan organisationer. Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver också en bred ansats från många perspektiv som kräver innovation både inom den egna organisationen men framförallt i samverkan med andra organisationer.

Praktisk information

Tid och plats:

13–14 okt: Höör/ Omvärldsanalys för innovation 

10-11 nov: Stockholm / Utveckla tjänster och innovation

1-2 dec: Höör/ Strategier och implementering av innovation

2-3 feb 2021: Stockholm/ Realisering av organisatoriskt lärande för innovation

2 mars 2021: Stockholm / Projektpresentation och diplomering
 

Anmälan: Anmäl dig här

Avgift:
Kurskostnaden är 29 500 SEK exklusive moms Kostnad för övernattning vid de fyra första tillfällena är inkluderad i kursavgiften.

Kontaktinformation:

Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se