Inspelade föredrag på tema kollektivtrafik och hållbara städer

Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer genom att erbjuda seminarier, konferenser, workshops och kurser.

Här kan du titta på filmade föreläsningar från K2:s Kompetensdag om BRT (2015). Här finns även filmade föreläsningar från K2:s två konferenser Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions (2014) och New Ways of Financing Public Transport (2015). 

Kompetensdag om BRT
BRT and BHLS Evolution Worldwide

Dario Hidalgo om BRT och BHLS runt om i världen. Föreläsningen spelades in vid K2:s och VREF:s Kompetensdag om BRT i Lund 30 september 2015.

BRT and Accessibility: Innovative, interactive tools for participatory planning

Christopher Zegras från MIT om innovativa, interaktiva verktyg för deltagande planering. Föreläsningen spelades in vid K2:s och VREF:s Kompetensdag om BRT i Lund 30 september 2015.

New trends and opportunities for BRT

Juan Carlos Muñoz är föreståndare vid Department of Transport Engineering and Logistics of the Pontificia Universidad Católica de Chile. Föreläsning inspelad vid K2:s och VREF:s seminarium om BRT den 30 september 2015.

From BRT to BHLS - Main findings in Europe

Francois Rimbaud om BHLS (Buses with a high level of service) i Europa, och hur detta förhåller sig till BRT. Föreläsningen spelades in vid K2:s och VREF:s Kompetensdag om BRT i Lund 30 september 2015.

Välkommen ombord på MalmöExpressen

Malena Möller och Fredrik Palm, Malmö stad, tillsammans med Ola Beckman, Nobina, om MalmöExpressen på K2:s och VREF:s seminarium om BRT den 30 september 2015.

Samhällsekonomiska effekter av BRT

Maria Börjesson, från KTH och föreståndare Centre for Transport Studies, om samhällsekonomiska effekter av BRT. Föreläsningen spelades in vid K2:s och VREF:s Kompetensdag om BRT i Lund 30 september 2015.

Regionalt Superbusskoncept i Skåne

Patrik Lindblom från Region Skåne berättar om Regionalt Superbusskoncept i Skåne på K2:s och VREF:s seminarium om BRT den 30 september 2015.

Karlstadsstråket - ett nationellt demoprojekt om BRT

Robert Sahlberg från Karlstads kommun och Karlstadsstråket om Karlstadsstråket. Föreläsningen spelades in vid K2:s och VREF:s Kompetensdag om BRT i Lund 30 september 2015.

New Ways of Financing Public Transport
Sammanfattande film om New Ways of Financing Public Transport

New Ways of Financing Public Transport arrangerades av K2 tillsammans med X2AB. Temat var alternativa finansieringsmodeller inom kollektivtrafiken, och att detta behövs var de flesta av deltagarna och talarna överens om.

Atsushi Sakai: Practical Experiences - Secondary Revenues, Retail and Advertisement

Atsushi Sakai från East Japan Railway Company lyfter det faktum att en tredjedel av deras anställda jobbar med verksamhet som inte har med järnväg att göra. Det handlar då om stationsbaserade butiker, shoppingcentrum och kontor. 

Stenerik Ringqvist: Financing of Public Transport in Sweden

Stenerik Ringqvist, RTM Konsult, ger en historisk tillbakablick över hur kollektivtrafiken har utvecklats och finansierats i Sverige från 1950-talet fram till i dag.

HG Wessberg: Increased land value and other benefits as the basis for cost sharing in financing infrastructure in Sweden

HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson som berättar om Sverigeförhandlingen – arbetet med att förhandla om framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. Sverige är det snabbast växande landet i Europa och aldrig tidigare har vi kopplat ihop infrastruktur och boende som vi gör nu.

Beat Müller: Challenges of Public Transport

Städer växer nästan överallt, är budskapet från Beat Müller från Postauto Schweiz AG som representerar UITP Transport Economics Commission, samtidigt blir befolkningen allt äldre. Även detta skapar behov av bättre service. Detta kräver sin finansiering. Samtidigt har finanskrisen lett till nedskärningar i framför allt södra Europa.

Jerome Pourbaix: Challenges of Public Transport

Jerome Pourbaix från UITP konstaterar att kollektivtrafik kostar pengar, men att det samtidigt skapar värde. Detta värde överskrider kostnaderna, menar Jerome Pourbaix. "Kollektivtrafik gör staden mer attraktiv", är hans budskap, vilket är bra för det lokala näringslivet.

Francesca Medda: Overview of Alternative Models for Financing

Francesca Medda är professor vid University College of London och hon ger här en genomgång över kollektivtrafikens historia. 

Steve Naylor: Practical experience - Alternative Models for Toronto Area

Steve Naylor från Toronto Metrolinx i Kanada berättar om deras investeringsstrategi när de står inför en massiv expandering av järnvägsnätet i ett snabbt växande område. 

Henrik Plougmann Olsen: Transit Oriented Development (TOD) and financing of Copenhagen Metro

Henrik Plougmann Olsen, VD Metroselskabet, Köpenhamn, ger en bakgrund till Köpenhamns tunnelbana Cityringen, det största bygget i Köpenhamn på 400 år. Han berättar om Transit Oriented Development (TOD) och finansieringen av tunnelbanan.

 

 

Bernt Reitan Jenssen: Long Term Funding Commitment of Public Transport - the Oslo Experience

Bernt Reitan Jenssen, VD Ruter As i Oslo, ger oss det norska perspektivet när det kommer till finansiering av kollektivtrafik.

Stephen Dadswell: Partnerships with third parties (supermarket/pop up stores)

Uppfattningen att kommersiella satsningar skulle stå i vägen för ”kärnverksamheten”, att transportera kunder, har tidigare varit stark vid Transport for London, berättar Stephen Dadswell. Men detta börjar nu vända. 

Sue Flack: Earmarking - Work Parking Levies, example from the City of Nottingham

I Nottingham har staden valt att avgiftsbelägga arbetsgivare som erbjuder sina anställda parkeringsplatser. Inkomsterna använder man sedan till kollektivtrafiksatsningar. Sue Flack, direktör för Planning and Transport Development, Nottingham, berättar här hur det togs emot av medborgarna.

Nils Raynaud: Financing models and special taxes - examples from France

Nils Raynaud från RATP ger oss det franska perspektivet med öronmärkta skatter för kollektivtrafik. 

Stephen Dadswell: Joint development - Land Value Capture and the Business Rate Supplement

Kollektivtrafik kopplar ihop resandet, och ökad ihopkoppling driver på markvärdet, är budskapet från Stephen Dadswell vid Transport for London. 

Robert Westerdahl: The Rail + Property Model to Finance Public Transport

Kollektivtrafikens värdepotential är stor, är budskapet från Robert Westerdahl vid MTR. Varje vardag passerar 250 000 personer T-centralen i Stockholm. 141 000 passerar Slussen. Det är betydligt fler än antalet som passerar Arlanda (52 000) och Köpenhamns flygplats Kastrup (64 000). Att ha butiker vid stationer, liksom vid flygplatser, skulle underlätta livet för pendlare. Det skulle också göra kollektivtrafiken mer attraktiv, menar Robert Westerdahl.

Hilia Boris Iglesia: UITP Toolbox

Hilia Boris Iglesia från UITP presenterar UITP:s Toolbox.

Ragnar Norbäck: Views from Public Transport Operator

"Samhället subventionerar inte kollektivtrafiken, samhället köper service från kollektivtrafiken", är budskapet från Ragnar Norbäck, VD Nobina och styrelseledamot i K2. Ragnar Norbäck betonar även betydelsen av kontraktskrivning och kravspecificiering. 

Alain Flausch: Roadmap for Diversifying Revenue Streams

Alain Flausch är generalsekreterare vid UITP och avrundade konferensen med ett tal.

Paneldiskussion: Possibilities for improving public transport

Paneldebatt på tema "Possibilities for improving public transport". Moderator var Alain Flausch, generalsekreterare vid UITP. Medverkande i panelen var HG Wessberg, Sverigeförhandlingen, professor Francesca Medda från University College of London, Steve Naylor från Metrolinx och Nils Raynaud från RATP.

Paneldiskussion: Possibilities and challenges in introducing new models in Sweden

Paneldiskussion på temat Possibilities and challenges in introducing new models in Sweden. Moderator var John Hultén, föreståndare K2. Medverkande var Stephen Dadswell, Transport for London, Mats Rönnbo, Skanska, Sue Flack, Nottingham City och Robert Westerdahl från MTR Nordic.

Sustainable Urban Public Transport
Sammanfattande film Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions

Hösten 2014 anordnade vi på K2 vår första internationella konferens Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions. Vi hade flera internationella föreläsare och kollektivtrafik, samhällsplanering och hållbarhet belystes ur flera olika perspektiv.

Ulrika Bokeberg: On our Way - through Everyday Work, Dedication and Persistence

The region of Västra Götaland have been moving toward sustainable transport since nearly a decade. A lot of effort is needed in each step – hardly anything can be done by one actor in the system, is the message of Public Transport Director Ulrika Bokeberg from Region Västra Götaland. That demands continuous financial agreements, prioritizations, great trust between actors and brave people that are pushing forward, challenging existing patterns.

Charlotte Wäreborn Schultz: What Role can a New Public Transport Innovation Network Play

X2AB is together with K2, SAMOT, Trafikverket, SKL and Värmlandstrafik in the starting process of creating a new national network for innovation in public transport. Charlotte Wäreborn Schultz, CEO X2AB, presents the idea behind Public Transport Innovation Network and its potential.

Charlotte Wäreborn Schultz is CEO at X2AB.

Stefan Sedin: Accessibility, Safety and Security in Urban Public Transport

Stefan Sedin highlights how we can increase the accessibility, safety and security to public transportation.

Stefan Sedin is Managing Director Swedish Public Transport Association.

Jeffrey Kenworthy: Sustainable Transport for Sustainable Cities

Professor Jeffrey Kenworthy highlights trends and major changes in urban transport in recent years, like peak car and decoupling of GDP from growth in car use. What are some key things that cities should do to become more sustainable?

Jinhua Zhao: What has not worked? Challenges Facing China’s Public Transit

The critique in this talk is conditional on the marvelous achievement China has made in the public transit development. And the 2nd qualification of the talk is that there are 600+ cities in China with drastically different levels of development and corresponding problems. Understanding the potential danger of overgeneralization, Assistant Professor Jinhua Zhao highlights the most important challenges facing China’s public transit.

Jinhua Zhao is Assistant Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and a member of K2 International Advisory Group.

Tom Rye: Why Sweden should be Proud of its Record in Urban and Regional Public Transport

Public transport use in Sweden is higher as a proportion of trips than in any other western European country. Why is this the case? In answering this question, Professor Tom Rye highlights examples of excellent practice in Swedish transport and land use planning.

Tom Rye is Professor at LTH/Lund University and Research Coordinator at K2.

Anna Anund: The Invisible Bus Driver

Associate Professor Anna Anund tells you the story of the bus driver, one of the most important stakeholders in public transportation. This is the stakeholder among those in the public transportation chain that has the least possibility to influence the work they are in charge to perform. Anna Anund highlights the bus driver's daily work with special focus on split shift, driver fatigue and the reasons behind.

Anna Anund is Associate Professor at VTI and Collaboration Coordinator at K2.

Helene Titheridge: The Role of Public Transport in Tackling Poverty and Promoting Well-Being

Helena Titheridge is Senior Lecturer, University College London. She speaks about the role of public transport in tackling poverty and promoting well-being.

Nigel Wilson: Roles for Automatic Data Sources in Public Transport Planning and Operations

Automatic vehicle location (AVL) and electronic fare collection (AFC) systems are starting to have a significant impact on both the planning and operation of public transport systems. A general framework for thinking about the use of these automated data sources to both the planning and performance measurement functions and the real-time operations management and customer information is presented by Professor Nigel Wilson with selected recent applications.

Nigel Wilson is Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and a member of K2 International Advisory Group.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2