Kollektivtrafikdagen 2019 - Den nya kollektivtrafiken. Från kostnadsbomb till hållbara innovationer

Kostnaderna ökar för kollektivtrafiken. Varför och på bekostnad av vad i samhället? Vilken roll har RKM och vad gör politikerna? Hur kommer den nya kollektivtrafiken att se ut och fungera och vilka är framtidens resenärer? Kollektivtrafiken måste attrahera nya kunder. Nuvarande trafiksystem är ohållbart. Trängsel, underutnyttjande av trafikkapacitet, ökande kostnader och ett tilltagande klimatproblem. Vi måste påskynda utvecklingen mot en smartare kollektivtrafik. Det talas om en mobilitetsrevolution, men vilka driver utvecklingen mot en hållbar och innovativ kollektivtrafik?

Datum: 
onsdag, maj 15, 2019
Plats: 
Quality Hotel, Friends i Solna, Stockholm

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2