Kollektivtrafikdagen 2019 - Den nya kollektivtrafiken. Från kostnadsbomb till hållbara innovationer

Kostnaderna ökar för kollektivtrafiken. Varför och på bekostnad av vad i samhället? Vilken roll har RKM och vad gör politikerna? Hur kommer den nya kollektivtrafiken att se ut och fungera och vilka är framtidens resenärer? Kollektivtrafiken måste attrahera nya kunder. Nuvarande trafiksystem är ohållbart. Trängsel, underutnyttjande av trafikkapacitet, ökande kostnader och ett tilltagande klimatproblem. Vi måste påskynda utvecklingen mot en smartare kollektivtrafik. Det talas om en mobilitetsrevolution, men vilka driver utvecklingen mot en hållbar och innovativ kollektivtrafik?

Datum: 
onsdag, maj 15, 2019
Plats: 
Quality Hotel, Friends i Solna, Stockholm