Kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och social rättvisa

Välkommen till ett seminarium som ska presentera resultat från forskningsprojektet Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

När: 21 november kl. 12-16, vi inleder med lunch, seminariet börjar kl.13.00
Plats: Statens väg och transportforskningsinstitut VTI, Olaus Magnus Väg 35, Linköping

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med planering och utredning av kollektivtrafik eller samhällsplanering, som forskar om närliggande frågor eller som på annat sätt har varit involverad i projektet.

I det här forskningsprojektet har vi studerat mobilitetsstrategier hos människor som bor i socialt utsatta områden i Stockholm och Göteborg, där det finns en risk för social exkludering om det inte finns bra transportmöjligheter. Genom fokusgruppsintervjuer, enskilda intervjuer, resedagböcker och mind-maps har vi studerat hur kollektivtrafiken och närmiljöer upplevs och används. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om olika socioekonomiska gruppers mobilitet och att tillhandahålla planeringsunderlag för att utforma en socialt hållbar och rättvis kollektivtrafik i svenska städer. 

Anmäl dig till seminariet via e-post till jessica.berg@vti.se senast den 15 november. 
B
erätta i anmälan om du deltar på plats i Linköping eller via länk samt om du vill äta lunch.

Seminariet (inkl. lunch och fika) är kostnadsfritt.

Varmt välkommen hälsar Jessica Berg, projektledare

Datum: 
torsdag, november 21, 2019
Plats: 
Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping