Kunskapslunch - Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Onsdagen den 23 september kl 12:15-13:00

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige blir alltmer marknads- och kundorienterade och kommunicerar med en mängd budskap i en växande flora av kanaler. På seminariet berättar K2:s Johan Jansson hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna arbetar med marknadsföring och varumärken. Seminariet avsluts med en diskussion om utmaningar och möjligheter med den pågående pandemin.

Läs mer i K2-rapporten Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Anslut till lunchseminarium den 23 september i Microsoft Teams

Datum: 
onsdag, september 23, 2020
Plats: 
digitalt