Kurspaket och seminarier om kollektivtrafik och hållbara städer

Vi anordnar kurser, seminarier, workshops och konferenser. Vi arrangerar även kurser som riktar sig till yrkesverksamma och en del av dem ger akademiska poäng. Våra evenemang riktar sig till dels trafikföretag, tjänstemän och politiker, dels forskare. På denna sida hittar du endast evenemang som anordnas av K2.

Seminarie

Under K2:s Samverkanssymposium "Så samverkas det inom kollektivtrafiksektorn" bjuder vi in dig att ta del av våra forskningsresultat, men även att diskutera framtida forskningsbehov baserat på de konkreta samverkansutmaningar som många verksamma i kollektivtrafiksektorn möter i vardagen.

Var: Storm, Malmö högskola, Malmö
När: 8 november, kl 11-16

 

Seminarier och workshops

Välkommen till ett seminarium med internationella experter på digitalisering och mobilitet.

​Seminariet arrangeras av Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services), ett forskningsprogram som undersöker hur nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet kan bidra till att hållbarhetsmålen, inte minst klimatmålen, kan uppnås. K2 är partner i Mistra SAMS.

Var: KTH-biblioteket, Osquars Backe 31, Rum: Salongen, Stockholm

När: Fredagen 6 oktober kl. 9-12 

Seminarier och workshops

Vi anordnar Forskarlunch på K2 vilket är vår lunchseminarieserie för medarbetare. Ingen anmälan krävs, först till kvarn. 

Kurs

K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att avändas även i de något mindre städerna. Kursen arrangerades under hösten 2017. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Just nu finns inga inplanerade datum. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning. 

Kurs

VÅR. Kursen ges på halvtid med start januari 2017, och är koncentrerad till en dags föreläsningar i veckan för att också passa yrkesverksamma. Den ges i samarbete med Malmö högskola. Anmälan är stängd för 2017. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

HÖST. Denna kurs ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Kursen arrangeras i Lund varje höst. Årets kurs är stängd för anmälan.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2