Kurspaket och seminarier om kollektivtrafik och hållbara städer

Vi anordnar kurser, seminarier, workshops och konferenser. Vi arrangerar även kurser som riktar sig till yrkesverksamma och en del av dem ger akademiska poäng. Våra evenemang riktar sig till dels trafikföretag, tjänstemän och politiker, dels forskare. På denna sida hittar du endast evenemang som anordnas av K2.

Seminarier och workshops

Vi anordnar Forskarlunch på K2 vilket är vår lunchseminarieserie för medarbetare. Ingen anmälan krävs, först till kvarn. 

Kurs

K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att avändas även i de något mindre städerna. Kursen arrangerades under hösten 2017. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Just nu finns inga inplanerade datum. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning. 

Seminarier och workshops

HÖST. Den 8 november arrangerar K2 ett symposium i Lund där resultat från våra forskningsprojekt om samverkan presenteras. Exakt tid, plats och upplägg är ännu inte spikat, men säkert är att det blir en dag där intressanta forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. Blocka därför den 8 november i kalendern redan nu, så följer mer detaljerad information efter sommaren.

Kurs

VÅR. Kursen ges på halvtid med start januari 2017, och är koncentrerad till en dags föreläsningar i veckan för att också passa yrkesverksamma. Den ges i samarbete med Malmö högskola. Anmälan är stängd för 2017. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

HÖST. Denna kurs ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Kursen arrangeras i Lund varje höst. Årets kurs är stängd för anmälan.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2