Projektledare

Projektledare

Karolina Isaksson

Projektledare
karolina.isaksson@vti.se

Alexander Paulsson

Projektledare
alexander.paulsson@vti.se

Robert Hrelja

Projektledare
robert.hrelja@mau.se

Robert Hrelja är FoU-ledare inom FoU-området Samverkan.