Press

Här hittar du kontaktuppgifter till vår presskontakt och till K2-forskare som kan svara på olika frågor kring kollektivtrafik.


Presskontakt

Hanna Holm, kommunikationsansvarig K2 
Kontakt: 0709 43 04 71, hanna.holm@k2centrum.se

Här hittar du experterna du behöver

John Hultén, föreståndare vid K2, svarar på frågor om K2s verksamhet och om kollektivtrafik av mer övergripande karaktär.
Kontakt: 0709 43 01 18, john.hulten@k2centrum.se 


Framtidens mobilitet

Jan Persson, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om hur man kan använda AI och andra IT-lösningar för att förbättra kollektivtrafiken.
Kontakt: 040 665 71 68, jan.a.persson@mau.se

Fredrik Pettersson, forskare vid K2 och Lunds universitet, svarar på frågor om anropsstyrd kollektivtrafik, BRT (Bus Rapid Transit) och om hur myndigheter kan arbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Kontakt: 0737 15 63 58, fredrik.pettersson@tft.lth.se


Kollektivtrafik för alla

Christina Lindkvist, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om jämställdhet och social inkludering i kollektivtrafiken.
Kontakt: 070 229 05 38, christina.lindkvist@mau.se

Helena Svensson, forskare vid K2 och Lunds universitet, svarar på frågor om stadsmiljöavtalen och om äldres behov i kollektivtrafiken.
Kontakt: 0705 09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se


Beslut och effekter

Helena Bohman, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om kollektivtrafikens samhällseffekter och om tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Kontakt: helena.bohman@mau.se

Lina Olsson, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om markvärdefinansiering av investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur och hur den här finansieringsmodellen påverkar möjligheterna till hållbar stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem.
Kontakt: 0701 75 37 28, lina.olsson@mau.se

Carl-William Palmqvist, forskare vid K2 och Lunds universitet,  svarar på frågor om vad som orsakar förseningar i tågtrafiken och vad man kan göra för att minska förseningarna.
Kontakt: 070 438 57 37, carl-william.palmqvist@tft.lth.se


Integrerad samhällsplanering

Karolina Isaksson, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om framtidens mobilitet, klimatfrågans integrering i transportpolitik och planering och om hur olika aktörer samverkar för att utveckla kollektivtrafiken.
Kontakt: karolina.isaksson@vti.se

Claus Hedegaard Sørensen, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om samverkan, smart mobilitet och om Mobility as a service (MaaS).
Kontakt: 0709 43 01 11, claus.h.sorensen@vti.se

Robert Hrelja, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om samverkan, policy och planering och om kommuners transportplanering.
Kontakt: 0703 54 05 17, robert.hrelja@mau.se


Marknad och finansiering

Johan Jansson, forskare vid K2 och Lunds universitet, svarar på frågor om marknadsföring av kollektivtrafik och om hur resenärer förhåller sig till olika budskap.
Kontakt: johan.jansson@fek.lu.se

Roger Pyddoke, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om samhällsekonomi och om finansiering och upphandling av kollektivtrafik.
Kontakt: 08 555 770 30, roger.pyddoke@vti.se

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2