Skåne

Skåne

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

Vad händer när kollektivtrafiken byggs ut i Skåne? Närmare bestämt: hur påverkar kollektivtrafiken priserna på fastigheter och byggandet av bostäder? Detta ska en forskargrupp vid K2 och Malmö högskola studera i ett nytt projekt.

Ny forskning

Vår doktorand Erik Ronnle presenterade under gårdagens Forskarlunch på K2 sin forskning kring beslutsprocessen i Sverigeförhandlingen. Erik har studerat nyttoanalyserna i Sverigeförhandlingen för att se vilken roll dessa kan spela i beslutsprocessen. 

Ny forskning

Den 26 till 28 april anordnades kursen "Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications". Kursens utgångspunkt var att beskriva "best practice" inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering samt ifrågasätta traditionell trafikplanering. Kursen gavs av den välkända professor Jeffrey Kenworthy, internationellt meriterad från Curtin University i Perth och Frankfurt University of Applied Science. 

Ny forskning

Nationell konferens i transportforskning hålls i år den 18-19 oktober på Lunds universitet. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet. Bidrag välkomnas från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet.

Ny forskning

Den 7 april var det premiär för Forskarlunch på K2. Jamil Khan, Alexandra Nikoleris och Malin Aldenius från K2 och Lunds universitet presenterade K2-projektet ”Elektrifiering av stadens transporter”.

Ny forskning

K2 avsätter tre miljoner kronor för Mindre K2-projekt under 2016.  Elva projektförslag kom in till det första tillfället som hade deadline den 15 mars. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning av drygt 1 miljoner kronor. 

Ny forskning

Hur bidrar kollektivtrafiken till samhällsutveckling? Det var temat när K2:s forskningsområde Samhällseffekter bjöd in till workshop i Malmö den 9 mars. Deltog gjorde cirka 35 deltagare, framförallt tjänstemän som arbetar med kollektivtrafikplanering och forskare inom området.

Ny forskning

Den 3 mars anordnade K2:s forskningsområde Resenärsperspektivet, med forskningsområdesledare Lena Levin i spetsen, ett seminarium på tema aktivitetsbaserade metoder. Aktivitetsbaserade metoder används för att dokumentera och analysera resenärers rörelse i kollektivtrafiken samt deras erfarenheter och värderingar.

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2