Skåne

Skåne

Utbildning

Carey Curtis, professor på School of Built Environment, Curtin University, i Perth, gästar K2 den 23 juni för en öppen föreläsning om hur ett tillgänglighetsverktyg som hon varit med och utvecklat har använts i långsiktig kollektivtrafikplanering i Perth. Föreläsningen är öppen för alla och deltagandet är kostnadsfritt. 

Ny forskning

"Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT i stadsmiljö" finns redan. Nu har det blivit dags för "Guidelines för regional BRT". En förberedande workshop genomfördes på K2 den 30 maj med cirka 30 deltagarna.

Ny forskning

Maj har varit en internationell månad på K2. Vi har haft besök av flera välkända forskare och några av dem deltog också vid en workshop om samverkan. Här kan du ladda ned presentationerna.

Ny forskning

Kostnaderna inom kollektivtrafiken är en ständigt aktuell fråga. En forskargrupp vid K2 som ägnar sig åt bland annat kontraktsfrågor arrangerade därför den 18 maj en workshop om kostnadsdrivare i kollektivtrafiken.

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

Vad händer när kollektivtrafiken byggs ut i Skåne? Närmare bestämt: hur påverkar kollektivtrafiken priserna på fastigheter och byggandet av bostäder? Detta ska en forskargrupp vid K2 och Malmö högskola studera i ett nytt projekt.

Ny forskning

Vår doktorand Erik Ronnle presenterade under gårdagens Forskarlunch på K2 sin forskning kring beslutsprocessen i Sverigeförhandlingen. Erik har studerat nyttoanalyserna i Sverigeförhandlingen för att se vilken roll dessa kan spela i beslutsprocessen. 

Ny forskning

Den 26 till 28 april anordnades kursen "Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications". Kursens utgångspunkt var att beskriva "best practice" inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering samt ifrågasätta traditionell trafikplanering. Kursen gavs av den välkända professor Jeffrey Kenworthy, internationellt meriterad från Curtin University i Perth och Frankfurt University of Applied Science. 

Ny forskning

Nationell konferens i transportforskning hålls i år den 18-19 oktober på Lunds universitet. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet. Bidrag välkomnas från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet.

Ny forskning

Den 7 april var det premiär för Forskarlunch på K2. Jamil Khan, Alexandra Nikoleris och Malin Aldenius från K2 och Lunds universitet presenterade K2-projektet ”Elektrifiering av stadens transporter”.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2