Skåne

Skåne

Ny forskning

K2 avsätter tre miljoner kronor för Mindre K2-projekt under 2016.  Elva projektförslag kom in till det första tillfället som hade deadline den 15 mars. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning av drygt 1 miljoner kronor. 

Ny forskning

Hur bidrar kollektivtrafiken till samhällsutveckling? Det var temat när K2:s forskningsområde Samhällseffekter bjöd in till workshop i Malmö den 9 mars. Deltog gjorde cirka 35 deltagare, framförallt tjänstemän som arbetar med kollektivtrafikplanering och forskare inom området.

Ny forskning

Den 3 mars anordnade K2:s forskningsområde Resenärsperspektivet, med forskningsområdesledare Lena Levin i spetsen, ett seminarium på tema aktivitetsbaserade metoder. Aktivitetsbaserade metoder används för att dokumentera och analysera resenärers rörelse i kollektivtrafiken samt deras erfarenheter och värderingar.

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Intervju

Fredrik Pettersson, forskare vid K2 och Lunds tekniska högskola, är utsedd till caseledare för K2:s strategiska case Regional superbuss. Fredrik Pettersson är redan projektledare för två av de tre projekten som ingår i detta case.

Utbildning

I mars arrangerar vi två events inom två av våra forskningsområden. Det handlar dels om aktivitetsbaserade metoder, dels om kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling. Varmt välkomna!

Övrigt

Just nu ligger tre olika lediga doktorandplatser ute i samarbete med våra parter. Kanske är du själv intresserad av att söka, eller vill tipsa någon som är? Tjänsterna inriktar sig förstås mot kollektivtrafik, hållbar mobilitet och hållbara städer.

Ny forskning

”Tänk tåg, kör buss” är Regional superbuss i ett nötskal. Tanken är att dessa bussar ska vara ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar. Nu i januari startar två nya K2-projekt på temat.

Ny forskning

Just nu ligger fyra olika lediga doktorandplatser ute i samarbete med våra parter. Kanske är du själv intresserad av att söka, eller vill tipsa någon som är? Tjänsterna inriktar sig förstås mot kollektivtrafik, hållbar mobilitet och hållbara städer.

Utbildning

K2-kursen ”Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications” tar sin utgångspunkt i att fler och fler städer rör sig bort från en bilbaserad planering. ”Best practice” inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering kommer att beskrivas och traditionell trafikplanering kommer att ifrågasättas.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2