Skåne

Skåne

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Utbildning

Framöver har vi flera möjligheter till fortbildning, och vilken som passar just dig beror på din bakgrund och dina intressen.

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Ny forskning

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Studien presenterades av Malin Henriksson vid K2 och VTI vid "Forskarlunch på K2" den 9 juni.

Utbildning

Carey Curtis, professor på School of Built Environment, Curtin University, i Perth, gästar K2 den 23 juni för en öppen föreläsning om hur ett tillgänglighetsverktyg som hon varit med och utvecklat har använts i långsiktig kollektivtrafikplanering i Perth. Föreläsningen är öppen för alla och deltagandet är kostnadsfritt. 

Ny forskning

"Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT i stadsmiljö" finns redan. Nu har det blivit dags för "Guidelines för regional BRT". En förberedande workshop genomfördes på K2 den 30 maj med cirka 30 deltagarna.

Ny forskning

Maj har varit en internationell månad på K2. Vi har haft besök av flera välkända forskare och några av dem deltog också vid en workshop om samverkan. Här kan du ladda ned presentationerna.

Ny forskning

Kostnaderna inom kollektivtrafiken är en ständigt aktuell fråga. En forskargrupp vid K2 som ägnar sig åt bland annat kontraktsfrågor arrangerade därför den 18 maj en workshop om kostnadsdrivare i kollektivtrafiken.

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

Vad händer när kollektivtrafiken byggs ut i Skåne? Närmare bestämt: hur påverkar kollektivtrafiken priserna på fastigheter och byggandet av bostäder? Detta ska en forskargrupp vid K2 och Malmö högskola studera i ett nytt projekt.