Skåne

Skåne

Utbildning

Vi anordnade den 27 augusti en workshop på K2 för att sprida kunskap om hur styrmedel kan användas för att främja en ökad andel resande med kollektivtrafik i förhållande till det motoriserade resandet. 

Ny forskning

Nu i augusti välkomnar vi fem nya medarbetare till K2. En projektsamordnare, tre doktorander och en post doc.

Konferens

I höst anordnar K2 i samverkan med Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser, VREF, en kompetensdag på tema BRT. Under dagen får du ta del av såväl internationella som svenska erfarenheter av BRT och liknande system. Sista anmälningsdag är den 18 september - men antalet platser är begränsade, så anmäl dig gärna redan idag.

Utbildning

Forskarseminariet om BRT och BRT-liknande system i Lund 1 oktober är fullbokat. 

Nyutgivet

Andreas Bengtsson och Carl Friberg vid Lunds tekniska högskola har studerat hur kollektivtrafiken i östra Höllviken ska utformas för att erbjuda goda pendlingsmöjligheter, nå viktiga målpunkter samt samverka med den nuvarande linje 152. Examensarbetet resulterade i ett förslag på ny en ny busslinje.

Nyutgivet

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och Hållbar Mobilitet Skåne utvärderade 2013- 2014 de nya tågförbindelserna sett till resenärsbeteende, attraktion och lokalekonomisk utveckling. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av Region Skåne och Regionförbundet södra Småland. Nu är rapporten släppt. 

Intervju

Erik Ronnle är doktorand vid K2, och igår presenterade han sitt research proposal i Lund. Vi ställde 3 snabba frågor till Erik om vad det innebär, vad han fick för respons och vad som händer härnäst.

Utbildning

På K2:s kontor samlades idag en grupp tjänstemän, konsulter och forskare för att diskutera förutsättningarna för alternativ finansiering i de svenska storstadsregionerna.

Övrigt

Anställningen som postdoktor är inriktad mot forskning om stadsutveckling och kollektivtrafik och dess praktiska tillämpningar. Sista ansökningsdag är den 14 juni.

Övrigt

Har du skrivit en kandidat- eller masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner under 2014 eller 2015? Då kan du vinna K2-priset för bästa uppsats! 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2