Skåne

Skåne

Utbildning

K2-kursen ”Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications” tar sin utgångspunkt i att fler och fler städer rör sig bort från en bilbaserad planering. ”Best practice” inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering kommer att beskrivas och traditionell trafikplanering kommer att ifrågasättas.

Ny forskning

Nytt för 2016 är att vi drar igång en satsning på Mindre K2-projekt. Det är en chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Ny forskning

Vi behöver din hjälp för att utveckla kollektivtrafiken! Vi utlyser därför tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ett uppsatspris om kollektivtrafik på väg. 

Ny forskning

Nu har Trafikverket fattat beslut om att ge sju städer ett stöd på cirka 540 miljoner kronor inom ramen för så kallade stadsmiljöavtal. De städer som fått tilldelning är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Ny forskning

- Jag lockades av K2 eftersom ni är ett nationellt kunskapscentrum som har att göra med kollektivtrafik, vilket jag ser som unikt, säger professor Jeffrey Kenworthy, K2:s gästprofessor under 2015 och 2016. 

 

Notiser

Framtidens hållbara och attraktiva storstadsregioner förutsätter ett hållbart resande. Då måste kollektivtrafiken bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Denna tanke ligger till grund för projektet Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik, i vilket K2:s postdoc Fredrik Pettersson deltar. 

Ny forskning

I hård konkurrens har forskare inom K2 fått medel från Vinnova till två projekt. När utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2015 stängde i juni hade det kommit in 118 ansökningar om totalt 465 miljoner kronor. Den planerade budgeten är 50 miljoner kronor, varav K2-projekten beviljats en dryg femtedel.

Konferens

Nu finns presentationerna från våra BRT-seminarier att ladda ned från vår webbplats. Ni hittar presentationerna på vår sida för publikationer. Det går även att titta på livesändningen i efterhand.

Ny forskning

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna. Våra strategiska case kopplar samman våra fem FoU-områden: Finansiering och styrning, Samhällseffekter, Samverkan, Digitalisering och Resenärsperspektivet. Genom att arbeta i gränssnittet mellan olika områden och discipliner finns potential att utveckla nya frågeställningar och perspektiv.

Utbildning

Nu är det fullbokat på K2:s BRT-seminarium. Det gäller både K2:s Kompetensdag om BRT (30/9) och K2:s forskarseminarium (1/10) på samma tema. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2