Skåne

Skåne

Intervju

Huvudprojektet inom K2:s FoU-område Resenärsperspektivet är just nu i uppstartsfasen, så vi passade på att ställa 4 frågor till FoU-ledaren Lena Levin om hur fler resenärer kan uppmuntras att välja att åka med kollektivtrafiken istället för med sin egen bil.

Notiser

Varje vecka anordnar K2 en särskild K2-dag. K2-dagen är en plats för möten om kollektivtrafik, forskning och utveckling. Idag var Susanne Ingo på plats för att prata om utvecklingen av stads- och regionplanering i Sverige och om statens roll. Hon lyfte Stockholm, Skåne och Östergötland som exempel.

Webbinarium

Nu kan du titta på föreläsningar från vår konferens New Ways of Financing Public Transport i efterhand. Du kan även titta på föreläsningar från vår höstkonferens, Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions.

Konferens

Konferensen New Ways of Financing Public Transport lockade under förra veckan närmare 120 deltagare från Sverige, Norden och övriga Europa. Konferensen arrangerades av oss på K2 i samarbete med X2AB och med stöd av UITP. 

Notiser

K2 fick möjlighet att lämna remissvar angående Malmö stads första Trafik- och mobilitetsplan. Allmänt anser K2 att planen är ett värdefullt dokument för det fortsätta arbetet att åstadkomma en trafik bättre anpassad till människan och miljön.

Konferens

Med anledning av K2:s konferens New Ways of Financing Public Transport skrev John Hultén, K2:s föreståndare, och Anders Wretstrand, forskningskoordinator, en debattartikel i Sydsvenskan. Debattartikeln kan du läsa på Sydsvenskans webbplats.

Ny forskning

Forskaren ska vara placerad vid enheten Mobilitet, aktörer och planering vid VTI, vilken fokuserar på samhälls- och beteendevetenskaplig forskning om planerings- och beslutsprocesser som formar transporterna i samhället. Forskningen handlar också om tillgänglighet, mobilitet och olika trafikantgruppers värderingar och attityder till resande.

Konferens

K2 och X2AB kan nu presentera ett nästan helt färdigt program för konferensen New Ways of Financing Public Transport. 

Pressmeddelande

– Jag ser särskilt fram emot att verka i gränslandet mellan den akademiska forskningen och kollektivtrafikbranschen. Genom att knyta samman dessa båda världar kan K2 utvecklas till en dynamisk och kraftfull miljö för förnyelse. Det kollektiva resandet är nyckeln till hållbara och attraktiva städer och jag har därför svårt att tänka mig en mer stimulerande utmaning, säger John Hultén. 

Ny forskning

Vid Persontrafikmässan förra veckan fick Eva-Maria Ternblad pris för 2014 års bästa studentuppsats om kollektivtrafik. Hon delar priset med Fredrik Palm vid LTH.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2